Blog

L’hotel 1948 Manresa Compromès Amb La Sostenibilitat

L’hotel 1948 Manresa Compromès Amb La Sostenibilitat 06 Nov

L’hotel 1948 Manresa Compromès Amb La Sostenibilitat

L’Hotel 1948 Manresa aposta per la gestió sostenible com a valor central de la nostra activitat. És el nostre compromís afrontar els nous reptes i necessitats derivats dels canvis en les tendències i activitats turístiques. Per aquest motiu establim, en la gestió de la nostra activitat turística, el concepte de desenvolupament sostenible com un instrument que relaciona els aspectes socioculturals, mediambientals i econòmics, buscant així tant la satisfacció dels visitants com de la comunitat local. En el marc d’aquest compromís disposem d’una política de turisme responsable i portem a terme tot un seguit de bones pràctiques. 

 

POLÍTICA DE TURISME RESPONSABLE

Conscients de la importància de mantenir un desenvolupament turístic sostenible, i assumits els principis i objectius adoptats específicament a la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible 2015, la COP 21 i la Carta Mundial del Turisme Sostenible +20, l’Hotel 1948 Manresa es compromet a dur a terme una gestió sostenible de les seves activitats, mitjançant l'adopció de compromisos orientats a prevenir, eliminar o reduir l'impacte de les nostres instal•lacions i activitats, tant internes com externes, així com optimitzar la sostenibilitat de l'establiment millorant el seu comportament amb l’entorn.
En aquest mateix sentit, la nostra entitat ha adoptat la següent Política de Turisme Responsable, mitjançant la qual es compromet a complir els requisits establerts en l'adhesió Biosphere, que inclou, entre altres coses, els requeriments legals que regulen els efectes generats per l'activitat turística.
Així mateix, ens comprometem a motivar i formar el nostre personal amb accions formatives i de conscienciació sobre els principis del Turisme Responsable, a promoure les bones pràctiques mediambientals en l'entorn i participar en activitats externes, i a informar tant interna com externament sobre els avenços i actuacions mediambientals de l'empresa.
L’hotel intentarà en qualsevol situació aplicar els criteris i bones pràctiques responsables descrites en el present manual i en els manuals de bones pràctiques de què disposa. L’hotel posa de manifest el seu compromís amb la sostenibilitat i en crear una empresa responsable en temes de creixement econòmic, responsabilitat social i recursos humans, medi ambient i protecció de l’entorn, valors culturals i patrimoni, seguretat i satisfacció del client. Amb aquestes premisses l’hotel gestionarà el dia a dia i la continuïtat de l’activitat com a allotjament.
De la mateixa manera, el nostre establiment manifesta el compromís exprés de lluita contra l'explotació sexual o qualsevol altra forma d'explotació i assetjament comercial, en particular dels nens, adolescents, dones i minories; i ens comprometem a adoptar mesures d'accessibilitat universal.
Un dels nostres principals objectius és perfeccionar la gestió sostenible, assumint els compromisos de millora contínua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmic i ambiental, així com en la satisfacció del client. Per a això, s'han de sotmetre els projectes de futures ampliacions de les instal•lacions o activitats a criteris de sostenibilitat i eficiència en l'ús de recursos.
Aquesta Política de Turisme Responsable s'actualitzarà sempre que les circumstàncies ho requereixin, adoptant i publicant en els dos casos nous objectius de sostenibilitat.

 

BONES PRÀCTIQUES

Creixement econòmic, inclusiu i sostenible
•    Fomentem la compra de productes locals 
•    Col•laborem en campanyes amb finalitats socials i projectes de desenvolupament
•    Participem en activitats formatives amb centres formatius i col•legis
•    Fomentem la contractació de persones amb diversitat funcional

Inclusió social i ocupació
•    Realitzem accions formatives en relació a les activitats ambientals, de seguretat i qualitat, entre altres, relatives al lloc de treball

Ús eficient dels recursos, protecció ambiental i canvi climàtic
•    Treballem per optimitzar el consum de recursos naturals i minimitzar els residus que produïm
•    Hem implantat la recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus
•    Portem a terme els  corresponents controls, manteniments i revisions per garantir el correcte funcionament de les instal•lacions que generen emissions a l’atmosfera
•    Disposem de sistemes en les habitacions i instal•lacions per minimitzar el consum d’aigua, llum, sistemes de climatització, etc.
•    Disposem de plaques solars per escalfar l’aigua calenta sanitària

Valors culturals, diversitat i patrimoni
•    Respectem els corresponents criteris d’ordenació local
•    Oferim informació sobre diferents propostes culturals, excursions i gastronomia local entre d’altres
•    Som punt d’Informació Turística de la Diputació de Barcelona des de 2016.
•    Som establiment col•laborador i adherit al Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central

Seguretat del client
•    Disposem de plans d’emergència
•    Complim les normatives exigides per instal•lacions i edifici, fent les inspeccions periòdiques corresponents i el manteniment necessari

Satisfacció i fidelització 
•    Disposem de protocols per assegurar la correcta prestació del servei, plans de neteja i de manteniment preventiu
•    Hem implantat un sistema per gestionar les queixes i suggeriments dels clients

Programes de Qualitat i Sostenibilitat
•    Des de 2010 i fins a 2017 hem implantat el sistema de qualitat turística Sicted
•    A partir del 2017 comencem a implantar el sistema d’Adhesió al Compromís per la Sostenibilitat de la Destinació Biosphere dins la Marca Paisatges de Barcelona, de la Diputació de Barcelona

 

La direcció, 12 de Juliol de 2017

Es fan servir cookies per maximitzar la vostra experiència. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu l'ús.